ประมวลภาพ

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1

เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาพื้นที่

  • วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
  • เวลา 08.30-12.00 น.
  • ณ ห้องประชุมเรือนคุ้ม โรงแรมคุ้มภูคำ
  • ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1-4

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 5-8

วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น.-12.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น.-12.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมราชพกฤกษ์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น.-12.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัลปิงการ์เด้นท์แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น.-12.30 น.
ณ ห้องประชุมโรงแรมริมดอย รีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2

เพื่อนำเสนอร่างผังนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และร่างผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่  ที่ได้จัดทำขึ้น

  • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
  • เวลา 08.30 – 15.00 น.
  • ณ ห้องทองกวาว  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ (ร่าง) ผังเมืองรวมจังหวัดเชียงใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00  – 16.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart